CDscuilidh [CD]

Award winning second studio album from Julie.  Voted 'Album of the Year 2007' at the Scots Trad Music Awards, and the album which lead to performances on 'Later...with Jools Holland' and more.   Featuring special guests Chris Thile, John Doyle, John McCusker, Micheal McGoldrick plus many others.


Quantity: 

 9.99


Tracks


 Hug Air A Bhonald Mhoirlisten 
 Mo Ghruagach Dhonnlisten 
 An t-Aparan Goirid 's an t-Aparan Ur: Oran do Sheasaidh Bhaile Raghnaill listen 
 'Ille Dhuinn, 'S Toigh Leam Thulisten 
 Puirt-a-beul Setlisten 
 Set Of Jigslisten 
 Mo Dhomhnallan Fheinlisten 
 Turas San Lochmorlisten 
 Oran Nan Raiderslisten 
 Bodaich Odhar Hoghaigearraidhlisten 
 Mo Bheannachd Dhan Bhaillidh Urlisten 
 Aoidh, Na Dean Cadal Idirlisten 
Shopping cart
Items: 0
Total: 0.00

view basket