Audio Downloadsdual [Digital Download]

A collaborative exploration of traditional Irish and Scottish music by Éamon Doorley, Muireann Nic Amhlaoibh, Julie Fowlis and Ross Martin.


Quantity: 

 7.99


Tracks


 Da Bhfaigheann Mo Rogha De Thriur Acu/Dhannsamaid Le Ailean/Cairistion' Nigh'n Eoghainn   buy0.79 
 Beauty Deas An Oilealin   buy0.79 
 Tha 'm Buntata Mor/An Bairille/Boc Liath Nan Gobhar   buy0.79 
 An Eala Bhan    buy0.79 
 Uist-Kerry Set: Bu Chaomh Leam Bhith Fuireach/Port Dealai/Neili    buy0.79 
 Alasdair Mhic Cholla Ghasda    buy0.79 
 Gol Na mBan San Ar/The Walls Of Liscarroll/Alistrum's March   buy0.79 
 Duan Na Muiligheartaich & Laoi Na Mna Mora   buy0.79 
 An Coisir/Chuirinn Mo Ghiollan A Dh' Iomain Nan Caorach   buy0.79 
 Cailini Deasa Mhuigheo/Eader Alba Is Eirinn/Mrs Ramsay Of Barton/Tie The Bonnet Tight    buy0.79 
 Pe In Eirinn I   buy0.79 
 A Riogain Uasail    buy0.79 
Shopping cart
Items: 0
Total: 0.00

view basket